www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


BAŁUTY

Centrum Aktywnego Seniora w dzielnicy Bałuty

Bałucki Ośrodek Kultury
91-027 Łódź
ul. B. Limanowskiego 166
tel. 42 651-50-30, 651-52-09, 651-52-10
e-mail: sekretariat@bok.lodz.pl

Strona www Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi

 

 

 

Klub Seniora w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia"

Informacje i zapisy:

Bałucki Ośrodek Kultury "LUTNIA"
Łódź, ul. Łanowa 14
tel. 42 652-62-27, e-mail: lutnia@teosat.pl

Studio Maestro + w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej"

Informacje i zapisy:
Bałucki Ośrodek Kultury „NA ŻUBARDZKIEJ”
Łódź, ul.Żubardzka 3
tel.42 651-67-47, e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl

Akademia Trzeciego Wieku w Bałuckim Ośrodku Kultury "Rondo"

Informacje i zapisy:
Bałucki Ośrodek Kultury "RONDO"
Łódź, ul. Limaniowskiego 166
tel. 42 653-36-45, e-mail: rondo@bok.lodz.pl

O CENTRUM

Działalność Centrum Aktywności Seniora została zainaugurowana w styczniu 2012 r.
CAS jest to wieloelementowy, interdyscyplinarny projekt o charakterze społeczno-edukacyjnym, którego istotą jest: kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, wyobraźni, ciekawości świata, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, dostosowania się do realiów obecnego świata.

Rzeczywistość, która otacza współczesnego człowieka ciągle ulega zmianie. Dlatego potrzeba uczenia się przez całe życie wynika z konieczności przystosowania się do zmian ekonomicznych, kulturowych i naukowych.

Główną domeną Centrum będzie działająca od kilku lat przy
BOK RONDO (ul. Limanowskiego 166), Akademia Trzeciego Wieku,
BOK LUTNIA (ul. Łanowa 14), Klub Seniora „Przy Kominku",
BOK NA ŻUBARDZKIEJ (ul. Żubardzka 3), "Studio Maestro+"

Pomysł powstał z myślą o aktywizacji społecznej i intelektualnej ludzi w tzw. złotym wieku. Oferta kształcenia seniorów kierowana jest do szerokiego grona osób. Każdy może za naszym pośrednictwem znaleźć coś interesującego dla siebie, spędzić twórczo wolny czas, wzbogacić swoją osobowość, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Zainteresowani mogą brać udział w blokach tematycznych lub zajęciach indywidualnych realizowanych w formie: wykładów (m.in. z historii sztuki i prawa), lektoratów języków obcych (jęz. angielski, włoski, grecki, niemiecki i francuski), kursów (np. ABC – komputera), zajęć rekreacyjnych (gimnastyka rekreacyjna, tańce integracyjne), warsztatów literackich, spotkań poetyckich, prelekcji w ramach Klubu Podróżników i Odkrywców. W Bałuckim Ośrodku Kultury "Rondo" organizowane są również wieczorki taneczne dla seniorów.

W program aktywizacji osób w wieku 60+ zostały włączone także działania, realizowane przez Klub Seniora „Przy Kominku", który funkcjonuje od 2003 roku przy BOK "Lutnia" i skupia osoby z Osiedla Teofilów oraz dzielnicy Bałuty. W ramach działalności Klubu organizowane są: Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Wiosenna i Jesienna Rewia Talentów-Mikrofon dla Seniora" - impreza artystyczna dająca możliwość zaprezentowania małych form scenicznych: teatralnych, muzycznych, kaba-retowych tanecznych oraz twórczości poetyckie, Spartakiada Sportowa z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora „Senioriada", projekty „Aktywny senior z Nordick Walking" - uprawianie rekreacji na świeżym powietrzu oraz „Mała Turystyka Regionalna", który w założeniu ma zwiedzanie obiektów  dawnych i nowopowstałych na terenie miasta Łodzi i w regionie. Regularnie raz w tygodniu odbywają się spotkania klubowe, podczas których organizowane są prelekcje i wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej, spotkania autorskie, wycieczki do teatrów, muzeów, parków miejskich i innych ciekawych miejsc naszego miasta.

Swoją propozycję dla seniorów ma również Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", który na co dzień współpracuje ze Stowarzyszeniem Seniorów „Arka". Dla osób twórczych i pasjonujących się plastyką, proponuje Studio MAESTRO+ – cykl zajęć warsztatowo-edukacyjnych doskonalących w zakresie grafiki, rysunku i malarstwa inspirowanych martwą naturą i pracami znanych artystów. Centrum Aktywności Seniora to przedsięwzięcie będące integralną częścią projektu, koordynowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Bałucki Ośrodek Kultury jest jedną z pięciu instytucji kultury w Łodzi, w których powstały takie Centra. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Łodzi co w znacznym stopniu pozwala na bardziej efektywne i atrakcyjne konstruowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej, zminimalizowanie kosztów realizacji i zmniejszenie odpłatności od uczestników. Bałucki Ośrodek Kultury podjął się roli koordynatora planowanych w ramach Centrum działań na terenie Bałut. W tym względzie będzie ściśle współpracował z innymi instytucjami i podmiotami, które realizują zadania dla seniorów.


Koordynacją działań i opieką merytoryczną Centrum zajmować się będą:
BOK "Rondo" - p. Małgorzata Król tel.42 653 36 45,
BOK "Lutnia" - p. Anna Miksa tel. 42 652 62 27,
BOK "Na Żubardzkiej" - p. Urszula Issaieff tel. 42 651 67 47.
Zapisy i szczegółowe informacje pod wymienionymi numerami telefonów.