www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


FUNDUSZE DLA SENIORÓWRusza konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje

Konkurs „Seniorzy w akcji” skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 roku życia), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej. Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym. Chcemy wspierać przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi.
4 listopada 2013 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"

Projekt skierowany jest do pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi po 50 roku życia, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Zgłoś propozycje zadań publicznych dla NGOs na 2014 rok

Dnia 14 czerwca 2013 r., w Małej Sali Obrad Rady Miejskiej, o godz 15:00 odbędzie się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zaprezentowane zostaną propozycje zadań, które w roku 2014 są planowane do realizacji przez Miasto Łódź we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Listę proponowanych zadań właśnie przedłożyły komórki/jednostki organizacyjne UMŁ, a organizacje mogą już teraz zgłaszać do nich swoje uwagi.
Trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach FOP

Do 29 maja 2013 r. trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Konkurs dotacyjny: Wsparcie społeczne dla osób osób w wieku emerytalnym

Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Oferty należy składać do 7 czerwca 2013.
Konkurs dotacyjny: Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego: Promocji i organizacji wolontariatu w mieście Łodzi. Oferty należy składać do 6 czerwca 2013.
Budżet obywatelski na horyzoncie

Łódź rozpoczyna akcję wdrażania budżetu obywatelskiego na 2014 rok, czyli części wydatków miejskich, o których mogą zadecydować sami mieszkańcy.
Programy zdrowotne w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG 2009-2014

Minister Zdrowia jako Operator Programu informuje o naborze wniosków w ramach programu operacyjnego PL07 ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Europejski Wykład Otwarty pn. "Dofinansowania dla niezawodowej edukacji osób dorosłych..."

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa zapraszają na Europejski Wykład Otwarty pn. Dofinansowania dla niezawodowej edukacji osób dorosłych w ramach Programu Grundtvig
„Dziadek nie służy tylko do orzechów” - konkurs ISP dla gimnazjalistów

Jaki jest współczesny dziadek? Jaki był, gdy był młody? Nosił długie włosy? Słuchał „Czerwonych gitar”? Jeździł do pracy motorem Jawa? Chodził po górach? Co robi teraz? Pracuje? Pomaga innym? Realizuje swoje pasje, a może opiekuje się wnukami?
Projekty - Grundtvig

28 marca upływa termin składania wniosków w akcji Asystentury Grundtviga oraz Projekty Wolontariatu Seniorów.