www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Poniedziałek, 27 Marca 2017


GÓRNA

Centrum Aktywnego Seniora Górna

Ośrodek Kultury Górna
ul. Siedlecka 1
tel. 42 684 66 47 lub 501 180 652
www.gorna.pl
Koordynator: Jagna Jaskuła - j.jaskula@gorna.pl