www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


MIEJSKA RADA SENIORÓWMIEJSKA RADA SENIORÓW - Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Opłatek w Miejskiej Radzie Seniorów

Z inicjatywy wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Miejskiej Rady Seniorów. Uroczystość miała miejsce w Centrum Aktywnego Seniora przy ul. Zachodniej 54.56.
Seniorzy obradowali w Łodzi

W UMŁ 7 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi. Gości powitała prezydent Hanna Zdanowska, która podkreśliła znaczenie działań na rzecz seniorów w kontekście niekorzystnych zmian demograficznych. Łódź jest aktywna pod tym względem
Wizyta MRS w Poznaniu - 22.11.2016

22 listopada br. w Poznaniu odbyła się konferencja, na której omawiane były wyzwania polityki senioralnej w Polsce i prezentowane doświadczenia miasta Poznania.
KONFERENCJA PRZESTRZEŃ OBYWATELSKA OSOBY STARSZEJ - 28.09.2016

Miejska Rada Seniorów w Łodzi zaprasza na konferencję Przestrzeń obywatelska osoby starszej organizowaną pod patronatem kwartalnikaMY M-Łodzi duchem w dniu 28 września 2016 roku, o godzinie 10.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

W dniu 1 października 2015r. ustanowionym przez ONZ jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w sali posiedzeń Sejmu RP w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OSP). Honorowy patronat sprawowała Marszałek Sejmu RP p. Małgorzata Kidawa-Błońska, a merytoryczny Komisja Polityki Senioralnej, której przewodniczył poseł p. Michał Szczerba.
Miejska Rada Seniorów zaprasza na cykl spotkań z seniorami:

Porozmawiajmy o:Pudełku Życia, Karcie Seniora oraz o problemach osób starszych w Łodzi i na Osiedlu.
Wybory do Miejeskiej Rady Seniorów w Łodzi II Kadencji

Z dniem 23.03.2015r. rozpoczynamy procedurę przyjmowania zgłoszeń na wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi II Kadencji.


Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów dot. emerytur

Łódź, dn. 30.09.2013 r.

 

 

Pani

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

 

            Miejska Rada Seniorów w Łodzi zwraca się do Pani Rzecznik z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej doprowadzającej do zmian w obowiązującej Ustawie Emerytalnej.

Argumentów za podjęciem takiej inicjatywy dostarcza samo życie. Wiemy aż nadto dobrze, że warunki życia są coraz trudniejsze, przy stałym wzroście cen, że bardzo licznej grupie emerytów pobierających najniższe świadczenia emerytalne nie wystarcza na dokonywanie stałych opłat, zakup żywności czy wykupienie leków.

Zmiany w ustawie powinny iść w kierunku podniesienia z budżetu państwa najniższych emerytur. Dopóki Sejm RP nie przeprowadzi tych zmian od 2014 r. to waloryzacja tych zmian winna być kwotowa bo jest ona korzystniejsza od  procentowej.

Polska starzeje się w szybkim tempie. Szacunek osobom starszym, emerytom - dziś zwanymi seniorami - nie wystarcza okazać tylko raz do roku z okazji Międzynarodowego czy Europejskiego Dnia Osób Starszych. Należy go okazywać także w konkretnych działaniach na ich rzecz.

Dlatego Miejska Rada Seniorów w Łodzi w poczuciu moralnej odpowiedzialności i w trosce o los najbiedniejszych emerytów prosi Panią Rzecznik o nieustanne działania doprowadzające do zmian w ustawie emerytalnej.

Życzymy Pani Rzecznik dobrych inicjatyw na rzecz osób starszych.

 

Pismo zostało przekazane również do wiadomości:  

1.Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP,

2. Posłowie i Senatorowie Ziemi Łódzkiej,

3.Miejskie Rady Seniorów w Polsce.

 

 

 


Miejska Rada Seniorów została powołana 
na mocy Uchwały nr XXV / 403 / 11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienionej Uchwałą nr XXXV / 660 / 12 z dnia 14 marca 2012 r., zmienionej Uchwałą nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r.

Rada wybierana jest spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. W skład Rady wchodzi łącznie piętnaście osób. 


Rada jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla Władz Miasta Łodzi, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, w szczególności:

1.    rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym; 
2.    zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów;
3.    wspierania aktywności osób starszych; 
4.    mieszkalnictwa dla seniorów;
5.    profilaktyki i promocji zdrowia seniorów;
6.    przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości;
7.    budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych;
8.    rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury;
9.    wspierania i upowszechniania edukacji do starości. 

 

ZESPOŁY TEMATYCZNE DZIAŁAJĄCE W RAMACH 
MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

1.    Zespół prasowy;
2.    Zespół ds. kontaktów z mieszkańcami;
3.    Zespół ds. ochrony zdrowia;
4.    Zespół ds. socjalno – bytowych;
5.    Zespół ds. wypoczynku i rehabilitacji;
6.    Zespół ds. kultury;
7.    Zespół ds. edukacji.


KONTAKT

Siedziba Miejskiej Rady Seniorów znajduje się w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Zachodniej 47, w pokoju  22. 

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów odbywają się w każdą środę w godzinach 11:00-13:00,w trakcie których mogą Państwo kontaktować się z Radą również telefonicznie pod numerem: 42 638 50 32.