www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


CENTRA AKTYWNEGO SENIORA

Centra Aktywnego Seniora zostały powołane w 2012 r. w ramach realizacji przez Urząd Miasta Łodzi Programu „Aktywizacja 60+”. Centra służą wszechstronnej aktywizacji oraz integracji społecznej osób po 60 roku życia, w miejscu ich zamieszkania. CAS zlokalizowane są na terenie pięciu dzielnic m. Łodzi.

Centra Aktywnego Seniora to wieloelementowy, interdyscyplinarny projekt o charakterze społeczno-edukacyjnym, którego istotą jest kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata.

Nowością w działalności Centrów Aktywnego Seniora jest podzielenie oferty na cztery bloki tematyczne, występujące we wszystkich Centrach. Ujednolicamy ofertę ponieważ chcemy aby każdy senior wiedział czego może spodziewać po odwiedzinach w CAS. Jednocześnie pozostawiamy inicjatywy wyróżniające się dla danego Centrum tj. np. dla Polesia - Ogólnopolski Festiwal Ruchu Artystycznego Seniorów „Piernikalia”, dla Bałut – Studio Maestro +, dla Śródmieścia - „Wieczory w Fabryce snów…”, dla Widzewa – warsztaty teatralne, dla Górnej - Międzypokoleniowy Klub Rękodzieła Artystycznego.

Cztery bloki tematyczne wraz z proponowanymi zajęciami:

I. AKADEMIA III WIEKU
Lektoraty językowe - język angielski, włoski, niemiecki; treningi pamięci; zajęcia warsztatowo - edukacyjne doskonalące umiejętności  w zakresie grafiki,  rysunku i malarstwa; warsztaty umiejętności rękodzielniczych; warsztaty z gerontologiem; warsztaty psychologiczne; spotkania z lekarzami, dietetykami, stylistami; Akademia Prawa – cykl spotkań z prawnikami, warsztaty taneczne, Międzydzielnicowy Klub Dyskusyjny Akademii Seniora; warsztaty filmowe dla seniorów; warsztaty muzyczne dla seniorów oraz prelekcje: o literaturze, o teatrze, o filmie, o historii Łodzi i regionu.

II. AKTYWNY SENIOR
Gimnastyka rekreacyjna  dla seniorów; Kursy Rekreacji Ruchowej - Nordick Walking, joga, tai chi, pilates; Senioriada - Spartakiada - zawody sportowe dla seniorów, joga, muzykoterapia aktywna, plenerowe spotkania integracyjne, wycieczki po Łodzi i regionie.

III. NOWE TECHNOLOGIE
Warsztaty komputerowe, warsztaty „Seniorzy w sieci”, warsztaty fotograficzne, akademia robotyki, powstaną koła komputerowe oraz kawiarenki internetowe.

IV. KULTURA
Klub Dobrej Książki - Dyskusyjny Klub Książki , „Śpiewnik Domowy” - Warsztaty wokalne, “Spotkanie z piosenką„ - koncerty muzyki poważnej jak i popularnej, występy zespołów, wystawy, projekcje filmowe i spektakle teatralne, spotkania autorskie, “Humor i piosenka”- występy zespołów kabaretowych, Spotkania Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniorów.

Oferta Centrów Aktywnego Seniora

Lokalizacja Centrów Aktywności Seniora:

  1. Bałuty - Bałucki Ośrodek Kultury „RONDO” (ul. B. Limanowskiego 166)
    Zważywszy na fakt, że wszystkie Bałuckie Ośrodki Kultury posiadają szeroką ofertę skierowaną do seniorów, BOK „Na Żubardzkiej” oraz BOK „Lutnia” zostały włączone do działań w ramach Centrów Aktywnego Seniora przy Bałuckim Ośrodku Kultury. BOK Rondo będzie koordynatorem działań na Bałutach.
  2. Górna - Ośrodek Kultury "Górna" (ul. Siedlecka 1)
  3. Polesie - Ośrodek Kultury "Karolew" (ul. Bratysławska 6a)
  4. Widzew - Dom Kultury "502" (ul. Gorkiego 16)
  5. Śródmieście - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56