www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


PZERiI w Łodzi

Emeryci z Łodzi

Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów w Łodzi

Związek jest organizacją społeczną, pozarządową ,samodzielną i niezależną. Zarząd Główny Związku znajduje się w Warszawie i zrzesza w całej Polsce około miliona członków w 39 Oddziałach Okręgowych .

Oddział Okręgowy w Łodzi  zrzesza 8 Oddziałów Rejonowych , którym podlega 9  Kół  terenowych,  prócz  tego 10  Kół podlega  bezpośrednio  Oddziałowi

Okręgowemu w Łodzi. Ogółem Okręg w Łodzi  liczy około 8 tysięcy członków, wśród których znajdują się ludzie różnych  profesji  o  różnym  wykształceniu  , posiadających  różne zainteresowania  i  różny status  materialnytym  niemniej stanowimy  jedną  wielką rodzinę.

 

Skład Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi

Helena Kwasiborska - przewodnicząca

­Janusz Sowiak - wiceprzewodniczący

Urszula Płażewska - wiceprzewodnicząca

Antonina Juszczak - skarbnik

Ewa Palmowska - sekretarz