www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Poniedziałek, 27 Marca 2017


Skład Rady II kadencji

W skład Miejskiej Rady Seniorów II kadencji weszły następujące osoby:


1) Tropisz Janina – Przewodnicząca,
2) Jakóbowska Krystyna, Wiceprzewodnicząca,
3) Średziński Stanisław Andrzej, Wiceprzewodniczący,
4) Weder Zdzisław, 
5) Buczkowski Andrzej,
6) Chałas Marek,
7) Dauksza Jerzy,
8) Jędrzejewska-Wysocka Barbara,
9) Kluska Kazimierz,
10) Kośmiński Włodzimierz,
11) Kwasiborska Helena,
12) Papis Marian,
13) Strzelecki Michał,
14) Tomecka Ewa,
15) Weremczuk Zbigniew.