www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


ASOS 2016Zakończyła się kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.
Proponowane projekty wpisują się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych
W województwie łódzkim dofinansowanie otrzymało 13 organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych działających na rzecz osób starszych.

 

Lp. Organizacja / podmiot uprawniony działający na rzecz osób starszych Nazwa projektu
1. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego / Fundacja 2035 MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi.
2. Stowarzyszenie Aktywni.eu Sąsiedzka Opieka nad Seniorem (SOS)
3. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Klub Podróżnika
4. Subvenio, Fundacja Interencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej Ośrodek wsparcia psychologicznego i prawnego dla seniorów
5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej Akademia Seniora
6. Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA Jesień życia - czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego rozwoju osobistego i aktywności społecznej 
7. Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna Nie zapomnij o pamięci. Profilaktyka zaburzeń pamięci u seniorów
8. Stowarzyszenie Instruktorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Łódź - Górna "KRĄG

Starość jest tylko dalszym ciągiem młodości - aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową

9. Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla Diabetyków "Trzymaj Poziom" Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla Diabetyków "Trzymaj Poziom"
10. Fundacja "RÓWNE SZANSE" Sposób na Życie
11. Centrum Służby Rodzinie SENIOR - MENTOR - doświadczony wolontariusz. Propagowanie aktywności społecznej osób starszych 
12.  Fundacja Euro Event Decyduję i Działam
13. Europejskie Centrum Edukacji Społecznej  Nasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują.