www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Stowarzyszenie Aktywni.euSąsiedzka Opieka nasd Seniorem (SOS)

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO : SĄSIEDZKA OPIEKA NAD SENIOREM (SOS)

DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE: Stowarzyszenie Aktywni.EU, telefon - 690 158 090, www.aktywni.eu

OPIS PROJEKTU : Bezpłatne zajęcia dla aktywnych, pełnych radości życia Seniorów (60+)


Projekt „Sąsiedzka Opieka nad Seniorem SOS” skierowany jest do osób 60+.  W ramach projektu seniorzy- wolontariusze zapewnią doraźną opiekę lub pomoc w codziennym życiu osób starszych o ograniczonej samodzielności. 
W projekcie  60 osób nauczy się jak reagować w sytuacji krytycznej związanej ze zdrowiem podopiecznego i swoim. Będą to osoby, które zostaną wolontariuszami i podejmą się opieki nad samotnymi  z sąsiedztwa. Podopieczni to osoby, które potrzebują doraźnej opieki i pomocy (np. choroba) lub zwyczajnie czują się opuszczeni i chcieliby porozmawiać  z drugą osobą. Z grupy tej ok. 12 osób stanie się Liderami Opieki.

Każde zajęcia będą odbywały się w grupie max. 12 osóbNa zajęciach uczestnicy będą pracować na sprzęcie medycznym (np. łóżko medyczne, apteczka pierwszej pomocy) i technicznym (np. telefon komórkowy). Każdy z uczestników dostanie opracowany specjalnie na potrzeby tego projektu podręcznikinformacjami ze szkoleń, artykuły piśmiennicze (długopis, zeszyt itp.), drobny catering na zajęciach.W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla opiekunów osób starszych obejmujące :
- profesjonalny kurs pierwszej pomocy organizowany przez PCK,
- warsztaty z opieki i pielęgnacji osoby starszej,
- warsztaty z wykorzystaniem nowych technologii. W ramach tego bloku uczestnicy nauczą się m.in. jak wezwać pomoc (np. przez aplikację), jak wysłać wiadomość np. do rodziny podopiecznego, jak zrobić zdjęcie, jak skontaktować się pilnie z lekarzem online,
- zajęcia z komunikacji. W ramach tego bloku odbędą się zajęcia z tematyki:
   + stres i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
   + organizacja czasu wolnego,
   + wolontariat,
   + zarządzanie czasem,
   + asertywność,
- dodatkowe szkolenie dla Liderów Opieki.

 


Wszystkie bloki tematyczne będą prowadzone przez osoby wyspecjalizowane w danym zakresie, będą to trenerzy, ratownicy medyczni PCK, psycholodzy i inni.

Zajęcia będą odbywały się w salach szkoleniowych Stowarzyszenia Aktywni.eu, Łódź ul. Sienkiewicza 55 oraz w siedzibie PCK, Łódź ul. Piotrkowska 203/205.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA : 31.07.2016 - 31.12.2016

LICZBA UCZESTNIKÓW : 60

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW / KONTAKT DO ZGŁOSZEŃ : Do 31.08.2016, telefon - 690 158 090