www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Caritas Archidiecezji ŁódzkiejAkademia Seniora

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO : Akademia Seniora

DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE : 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

tel. 42 639 95 81 

 

OPIS PROJEKTU 

Grupa docelowa - adresatami projektu jest 60 seniorów powyżej 60 r.ż. osoby spełniające warunki formalne, tj. kryterium wieku oraz wykazujące chęć aktywnego udziału w działaniach. Zaproszenie do udziału w działaniach jest skierowane między innymi do: podopiecznych Domów Dziennego Pobytu Caritas oraz innych Domów z terenu województwa łódzkiego, opiekunów oraz członków Parafialnych Zespołów Caritas z terenu archidiecezji łódzkiej, podopiecznych Punktu Pomocy Charytatywnej, seniorów, którzy brali udział w poprzednich projektach skierowanych do tej grupy, podopiecznych i wolontariuszy Biura Wolontariatu Caritas, podopiecznych i wolontariuszy Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas; oraz innych osób zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniające kryterium wieku z terenu województwa łódzkiego. Zaproszenie jest również skierowane do innych mieszkańców Łodzi i województwa, którzy z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w działaniach proponowanych w projekcie.

Cel - podniesienie aktywności społecznej seniorów, wzrost uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju zainteresowań, zwiększenie wiedzy z zakresu pułapek współczesnego świata, propagowanie zasady uczenia się przez całe życie oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego

Działania:

1. Warsztaty komputerowe "Senior. Enter". Zakres tematyczny: m.in.: tworzenie i obsługę konta pocztowego, przelewy internetowe, obsługa Facebooka i Skype, przesyłanie plików, obsługa komunikatorów, bezpieczne zakupy w sieci, umawianie wizyt u lekarza przez Internet, obsługa programów pakietu Office.(5 edycji warsztatów, po 40 h każda)

2. Warsztaty kulinarne "Senior smakuje". Zakres tematyczny: zdrowa kuchnia, potrawy wegetariańskie, kuchnia regionalna , kuchnia literacka, potrawy filmowe, kaszomania, czyli wariacja o kaszach. (11 warsztatów o rożnej tematyce, 3 h każdy)

3. Warsztaty „Mądry senior po szkodzie,czyli jak się ustrzec wełnianej kołdry” Warsztaty będą prowadzone przez prawnika. W zakresie tematycznym znajdą się informacje dotyczące m.in.: pożyczek chwilówek, spadków, zawierania i rozwiązywania umów, zaległości komorniczych, emerytury za mieszkanie. (4 edycje warsztatów, 3 h każdy)

4. Blok "Etnokalejdoskop seniora" – cykl warsztatów twórczych obejmujących działania muzyczno - taneczne, plastyczno – rękodzielnicze oraz językowo – zwyczajowe w zakresie 6 wybranych regionów etnograficznych polski. Warsztaty będą prowadzone w dwóch Domach Dziennego Pobytu Caritas, w Łodzi przy ul. Gdańskiej 111 oraz Odolanowskiej 46.

5. Wycieczka po ziemi łowickiej - wycieczka autokarowa nawiązująca do etnografii i tradycji. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzą Muzeum Łowickie, będą uczestniczyć w lekcji muzealnej prezentującej sztukę ludową regionu, zwiedzą Skansen Ziemi Łowickiej w Maurzycach oraz zwiedzą Muzeum Ludowe Sromów.

Na wszystkie działania obowiązują zapisy.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA : 20.06.2016 – 31.12.2016

LICZBA UCZESTNIKÓW : 60 osób

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW / KONTAKT DO ZGŁOSZEŃ : 

Osobiście: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, ul Gdańska 111, 90-507 Łódź

Telefonicznie: 42 639 95 81 (poinformować że w sprawie rekrutacji do projektu ASOS) lub 42 201 15 21 (bezpośrednio do koordynatora)

e- mail – k.sekieta@toya.net.pl

Bieżące informacje o działaniach, terminach będą umieszczane na stronie Caritas Archidiecezji Łódzkiej – www.caritas.lodz.pl oraz na profilu na facebooku - https://www.facebook.com/caritas.lodz/