www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


Dom na Zdrowiu Spółdzielnia SocjalnaNie zapomnij o pamięci. Profilaktyka zaburzeń pamięci u seniorów

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO : Nie zapomnij o pamięci. Profilaktyka zaburzeń pamięci u seniorów.

DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE  Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna tel. 882 088 555; kontakt@domnazdrowiu.pl

OPIS PROJEKTU 
Proponowany przez Dom na Zdrowiu projekt realizowany w ramach Programu ASOS 2016 ma na celu zwiększenie wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych wśród grupy 50 Beneficjentów w wieku 60+ zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Dom na Zdrowiu organizuje cykl sześciu bezpłatnych warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych (w jednym spotkaniu może wziąć udział do 20 osób), a każdy z nich obejmie inny zakres tematyczny. W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy takie jak: rozpoznawanie pierwszych symptomów zaburzeń funkcji poznawczych, odżywianie w profilaktyce zaburzeń pamięci, ćwiczenia wspomagające zachowanie sprawności intelektualnej czy wpływ aktywności fizycznej na aktywność umysłu. W ramach projektu Dom na Zdrowiu zapewni również dla chętnych nieodpłatne konsultacje psychologiczne mające na celu wykrycie zaburzeń funkcji poznawczych oraz udzielenie informacji dotyczących możliwości dalszej diagnostyki i leczenia.​

TERMIN REALIZACJI ZADANIA​

17.09.2016 (godz. 10:00-15:00) - Warsztat I na temat zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych oraz metod ich wczesnego wykrywania

24.09.2016 (godz. 10:00-15:00) - Warsztat II na temat odżywiania w profilaktyce zaburzeń otępiennych 

15.10.2016 (godz. 10:00-15:00) - Warsztat III na temat metod stymulacji pamięci wpływających na zachowanie prawidłowych funkcji poznawczych

29.10.2016 (godz. 10:00-15:00) - Warsztat IV na temat utrzymywania aktywności fizycznej jako warunku zdrowego starzenia

05.11.2016 (godz. 10:00-15:00) - Warsztat V na temat metod relaksacji stosowanych jako jeden z elementów profilaktyki zaburzeń pamięci

26.11.2016 (godz. 10:00-15:00) - Warsztat VI na temat metod arteterapii, wpływających na zachowanie prawidłowych funkcji poznawczych

 

LICZBA UCZESTNIKÓW : 50 osób (na jednym warsztacie max 20). Decyduje kolejność zgłoszeń.​

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW / KONTAKT DO ZGŁOSZEŃ: Nabór: 01.07-31.08.2016 telefonicznie: 882088555 lub mailowo: kontakt@domnazdrowiu.pl​