www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


Fundacja Równe SzanseSposób na Życie

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO : Sposób na Życie 

DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE : Fundacja „ Równe Szanse” Wólczańska 225 93-005 Łódź

OPIS PROJEKU 
 

Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Grupa docelowa- seniorzy 60+ ( 80 osób) dzieci w wieku szkolnym (20 osób)

Działania :

Warsztaty fotograficzne i medialne- plenery fotograficzne, nauka fotografowania i filmowania, wspólne wyjścia w teren, zorganizowanie wystaw fotograficznych

Warsztaty plastyczne – poznawanie technik plastycznych, zorganizowanie wystaw plastycznych

Warsztaty muzyczne- utworzenie międzypokoleniowego chóru

Aktywne spędzanie czasu wolnego- wspólne wyjścia do placówek kultury i sportu, w sezonie do kin, teatru, na imprezy plenerowe organizowane w Łodzi

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA : 1.07- 31.12.2016

LICZBA UCZESTNIKÓW : 100 osób

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW / KONTAKT DO ZGŁOSZEŃ : 

Nabór  ciągły do wyczerpania miejsc.  Zgłoszenia sekretariat fundacji Tel. 42 6368547

 Wólczańska 225 I piętro sekretariat w dni robocze od 10.00 do 14.00, wejście od ul Wólczańskiej pod kasztanem.