www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Europejskie Centrum Edukacji SpołecznejNasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują​

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO : Nasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują​

DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE :

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI SPOŁECZNEJ

PLAC WOLNOŚCI 2, 91-415 ŁÓDŹ

TEL: 42 231 31 01 e-mail: eces@eces.pl

www.eces.pl

 

OPIS PROJEKTU 

Zgodnie z dokumentacją konkursową grupą docelową projektu są wszystkie osoby bez względu na płeć, stopień samodzielności, wykształcenie, przeszłość zawodową i status materialny, spełniające następujące kryteria: - są osobami starszymi, czyli zgodnie z definicją podaną w dokumentacji konkursowej, mają ukończone 60 lat lub więcej - są mieszkańcami województwa łódzkiego, a w szczególności Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Pajęczna, Wielunia, Sieradza -są zainteresowani podjęciem działań na rzecz lokalnej społeczności lub chcą zwiększyć swoje obywatelskie kompetencje w zakresie partycypacji.

CELE:

Cel główny: Poprawa jakości i poziomu życia dla godnego starzenia się

Cel szczegółowy 1 Zwiększenie partycypacji 120 osób 60+ z woj. łódzkiego w lokalnym życiu społecznym i procesach decyzyjnych, zwłaszcza dotyczących ich specyficznych potrzeb i oczekiwań oraz w działaniach wolontariackich. 

Cel szczegółowy 2 Zwiększenie ilości mobilnych ośrodków pomocowo – informacyjnych wspierających aktywność społeczną i partycypację osób 60+ z woj. łódzkiego

Cel szczegółowy 3 Poszerzenie oferty narzędzi i materiałów edukacyjnych dla osób 60+ wspierających ich aktywność obywatelską, dostosowanych do specyfiki potrzeb seniorów.

DZIAŁANIA:

*Warsztaty obywatelskie „Nasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują.” - 15 warsztatów teoretyczno-praktycznych dla 120 osób 60+, W 8 różnych miejscowościach woj. łódzkiego odbędą się warsztaty dotyczące partycypacji społecznej osób starszych, różnorodnych form aktywności społecznej, wolontariatu, kształtowania lokalnej polityki publicznej

• Konsultacje obywatelskie polegające na udostępnieniu dla 120 osób 60+ z woj. łódzkiego 100 h konsultacji specjalistów ds. partycypacji i inicjatyw obywatelskich

• opracowanie i  udostępnienie  120 osobom 60+ z woj. łódzkiego dostosowanego do specyfiki ich potrzeb i możliwości „Narzędziownika Obywatelskiego 60+” .

*Konferencję podsumowującą zadanie, w której uczestniczyć będą osoby 60+, uczestnicy zadania, seniorzy wolontariusze i zaproszeni goście - przedstawiciele lokalnych środowisk senioralnych (Rad Seniorów, KDO ds. Demografii i Międzypokoleniowej Współpracy, Centrów Aktywnego Seniora, Związków Emerytów i Rencistów. Przedstawione i upowszechnione zostaną „dobre praktyki” partycypacji obywatelskiej osób 60+ z woj. łódzkiego oraz możliwości ich adaptacji w lokalnych środowiskach.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA : 31.07.2016-31.12.2016

LICZBA UCZESTNIKÓW : 120 osób

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW / KONTAKT DO ZGŁOSZEŃ15.06.2016-15.11.2016

TEL: 42 231 31 01 e-mail: eces@eces.pl

www.eces.pl