www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Fundacja Euro EventDecyduję i Działam !

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO : Decyduję i Działam ! 

DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE: 

Fundacja Euro Event
Łódź, Plac Wolności 12

Tel. 42 632 25 91

OPIS PROJEKTU : 

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat (potwierdzone nr pesel) oraz mieszkają w mieście -  Łódź.

Celem projektu jest podniesienie motywacji i kompetencji społecznych u 60 osób w wieku 60+.

W ramach realizacji projektu zostaną poprowadzone zajęcia z tematyki:

  1. Trening kompetencji społecznych – blok zajęć mający na celu przygotowanie uczestników projektu do profesjonalnego uczestnictwa w życiu publicznym
  2. Wykład z Polityki Społecznej – blok zajęć wyjaśniający zagadnienia z tematyki Polityki Społecznej i Senioralnej
  3. Warsztat z Polityki Społecznej – zajęcia mające na celu wypracowanie koncepcji działania  zapewniającego długofalowy udział seniorów w polityce społecznej
  4. Wizyta Studyjna – wypracowanie dobrych praktyk przez wizyty w CAS i MRS
  5. Warsztat Lidera – 10 najbardziej aktywnych seniorów, weźmie udział w dodatkowym warsztacie przygotowującym do pełnienia roli przewódcy/lidera w środowisku lokalnym.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA : 15.06 – 31.12.2016

LICZBA UCZESTNIKÓW : 60 osób

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW / KONTAKT DO ZGŁOSZEŃ : 

15.06 – 30.09.2016

Zgłoszenia:

telefoniczne:   42 632 25 91

osobiście:       Łódź, Plac Wolności 12