www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Centrum Służby RodzinieCentrum Służby Rodzinie

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO : SENIOR-MENTOR – doświadczony wolontariusz. Propagowanie aktywności społecznej osób starszych

DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE : Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź, tel. 42 682-20-22

OPIS PROJEKTU:

Projekt „SENIOR-MENTOR” zakłada:

  • organizację kampanii społeczno-informacyjnej, promującej aktywność osób starszych (3 klipy oraz reportaż),
  • przeprowadzenie „Szkolenia dla wolontariuszy”, przygotowującego do podjęcia aktywności wolontarystycznej, dla 100 Uczestników (osoby nieaktywne zawodowo w wymiarze pełnego etatu, które ukończyły 60 rok życia), Tematyka: Wolontariat - istota, idea, sens; Moje miejsce w społeczności lokalnej; Jak zostać wolontariuszem?; Bezpieczny wolontariat - uwarunkowania prawne (prawa i obowiązki); Nie siedź w domu, podziel się doświadczeniem. Mój pomysł na wolontariat,
  • przeprowadzenie szkolenia "Każde dziecko może mieć babcię i dziadka. Opiekun dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" dla 20 Uczestników (osoby nieaktywne zawodowo w wymiarze pełnego etatu, które ukończyły 60 rok życia). Tematyka: Właściwa opieka nad dzieckiem; Pierwsza pomoc. Zapobieganie zagrożeniom i sytuacjom niebezpiecznym; Gry i zabawy w okresie wczesnego dzieciństwa; Budowanie kreatywności i rozwój zainteresowań dziecka; Właściwe odżywianie i aktywność fizyczna; Budowanie prawidłowej relacji dziecko-dziecko i dziecko-dorosły.

Celem realizowanego zadania publicznego jest zwiększenie aktywności osób starszych, promocja zwiększenia aktywności społecznej osób starszych, promocja idei rodziny wielopokoleniowej oraz potencjału osób po 60 roku życia dla społeczności lokalnej.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA    01.07.2016 – 31.12.2016

LICZBA UCZESTNIKÓW : 100

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW / KONTAKT DO ZGŁOSZEŃ  Nabór uczestników do grudnia 2016 r. Kontakt: Karolina Feder, 607-161-324, feder@csr.org.pl