www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Poniedziałek, 20 Lutego 2017


AKTUALNOŚCIKoncert walentynkowy Towarzystwa Śpiewaczego „Anna”

21.02.2017 godz. 10.00 - Spotkanie z cyklu „Podajmy sobie ręce”: koncert Towarzystwa Śpiewaczego „Anna”
80 ekslibrisów dla Mirosława Zbigniewa Wojalskiego

28.02.2017 godz. 16.30 Widzewska Galeria Ekslibrisu - „80 ekslibrisów dla Mirosława Zbigniewa Wojalskiego” – otwarcie wystawy