www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Wykaz UTW

Baza Uniwersytetów/Akademii Trzeciego Wieku

 

L.P.

NAZWA UNIWERSYTETU

TELEFON

E-MAIL ADRES
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej 42 631 20 30  utwpl@p.lodz.pl ul. Politechniki 12
93-590 Łódź
2. Fundacja II Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Uniwersytecie Medycznym  603 973 460 uni3wiek@gmail.com

adres do korespondencji:ul. Piotrkowska 137/139
90-434 Łódź

adres sekretariatu:
pl. Hallera 1
90-647 Łódź

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 42 63 15 045  utw@ahe.lodz.pl
ul. Rewolucji 1905 r.
90-226 Łódź
4. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz 42 6321193 lutw@wp.pl ul. Traugutta 18  
90-113 Łódź
5. Akademia Seniora Activus 503 750 260

akademiaseniora@uni.lodz.pl

ul. POW 3/5

90-255 Łódź

6. Akademia Wieku Dojrzałego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi 42 207 11 40 podyplomowe@wsp.lodz.pl ul. Piotrkowskiej 243
90-456 Łódź
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawłła II w Łodzi 42 613 18 91 utw@katolik.edu.pl ul. Wici 45
91-157 Łódź
8. Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku 42 671 84 17 sutw@salezjanie.pl ul. Wodna 36
90-046 Łódź
9. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności 42 27 50 190 piotr_kozlowski@wsinf.edu.pl ul. Rzgowska 17a
93-008 Łódź
 11. Akademia Zdrowia i Sportu Trzeciego Wieku  42 254-05-70/91  sekretariat@smslodz.pl

ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź

12.
Spółdzielcza Akademia w "Jagielle"

515038393

akademia@smjagiello.pl

Jagielloński Ośrodek Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły
ul. Wspólna 6
91-464 Łódź