www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


Wykaz Domów Dziennego Pobytu

Baza Domów Dziennego Pobytu

L.p. Nazwa Adres Telefon
1. Dom Dziennego Pobytu ul. Rojna 52 42 652 01 86
2. Dom Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10 42 640 70 23
3. Dom Dziennego Pobytu ul. Organizacji WiN 37 42 657 05 74
4. Dom Dziennego Pobytu ul. Borowa 6 42 633 11 78
5. Dom Dziennego Pobytu ul. Senatorska 4 42 684 34 63
6. Dom Dziennego Pobytu ul. Lelewela 17 42 682 65 69
7. Dom Dziennego Pobytu ul. Obywatelska 69 42 648 62 72
8. Dom Dziennego Pobytu ul. 1 Maja 24/26 42 631 09 67
9. Dom Dziennego Pobytu ul. Kościuszki 29 42 632 60 59
10. Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205 42 637 66 11
11. Dom Dziennego Pobytu ul. Fabryczna 19 42 677 15 56
12. Dom Dziennego Pobytu ul. Narutowicza 37 42 631 90 88
13. Dom Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36 42 632 27 42
14. Dom Dziennego Pobytu ul. Ćwiklińskiej 18 42 677 15 60
15. Dom Dziennego Pobytu ul. Grota-Roweckiego 30

42 677 15 51

w.22

16. Dom Dziennego Pobytu ul. Smetany 4 42 671 02 68
17. Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a 42 679 29 78
18. Dom Dziennego Pobytu funkcjonujący w ramach Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" ul. Krzemieniecka 7/9 42 686 06 49
19. Filia Domu Dziennego Pobytu przy ul. Senatorskiej 4 funkcjonująca w ramach "Domu międzypokoleniowego Bednarska"---------------------------------------- ul. Bednarska 15a---------------------------------- 42 640 03 44-----------------

 

Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych

Nazwa Adres Telefon
20. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a 42 655 89 05
  - Filia  ul. Piotrkowska 121 42 633 70 78
21. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a  42 673 32 80

 

Domy Dzinnego Pobytu dla Seniora - niepubliczne

Nazwa Adres Telefon
22. Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111 42 639 95 81
23.

Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej

ul.Czarnieckiego 4

42 657 10 33

 

Domy Dziennego Pobytu - prywatne 

Nazwa Adres Telefon / strona
24. Dom Na Zdrowiu, Spółdzielnia Socjalna - Prywatny Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych ul. Sułkowskiego 60

882 088 555 /

www.domnazdrowiu.pl

25.

Domowa świetlica seniora 


ul.Targowa 33

725 805 578 / 

www.domowaswietlicaseniora.org.pl