www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


ZAJĘCIA CYKLICZNETaniec towarzyski dla seniorów

Zajęcia ruchowo - taneczne z elementami techniki tanecznej. Cena: 18 zł - mc (zajęcia 2 razy w tygodniu), we wtorki i piątki. W ramach zajęć uczestnicy poznają takie style tańca towarzyskiego, jak:

  • cza - cza
  • walc
  • rumba
  • tango
  • disco
  • rock&roll

 

Komputer dla seniorów

Zajęcia zaznajamiające z podstawami obsługi komputera (pisania, odtwarzania multimediów, podstawami obsługi programów i in.), korzystania z Internetu (obsługa przeglądarek, poczty elektronicznej, wyszukiwanie informacji i in.), oraz podstaw obsługi programów graficznych (grupa zaawansowana).  Cena: 20 zł za miesiąc, raz w tygodniu. Zajęcia prowadzi Latarniczka Celina Maciejewska.

 

Chór „Karolinki”

Chór tworzony przez Seniorów. Próby odbywają się raz w tygodniu, w czwartki. Zespół przygotowuje repertuar okazjonalny: kolędy, pieśni patriotyczne, piosenki biesiadne itp. Uczestnicy prezentują swoje dokonania podczas imprez okolicznościowych w Filii „Karolew”, na konkursach i przeglądach oraz odpowiadają na zaproszenia z innych placówek. Zajęcia bezpłatne. Chór prowadzi Instruktor Katarzyna Wawrzak.

 

Grupa teatralna „Kwadransik”

Grupa przygotowuje programy artystyczne na imprezy okazjonalne w Ośrodku i poza nim. Członkowie grupy biorą udział w konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych. Mają na swoim koncie wyróżnienia i nagrody m.in. w Przeglądzie „Mikrofon dla Seniora” i podczas Festiwalu Artystycznego Ruchu Seniorów „Piernikalia”. Zajęcia bezpłatne. Grupą kieruje instruktor Kinga Zajdel – Karasińska.

 

Muzykoterapia aktywna (dla seniorów)

Zajęcia dla seniorów. Cotygodniowe zajęcia wg metody mobilnej rekreacji muzycznej. Odbywają się w czwartki. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój, radzenie sobie ze stresem, nabieranie wiary we własne siły. Cena: 6 zł za jedno spotkanie. Zajęcia prowadzi Marek Krześlak.

 

Klub seniora

Członkowie Klubu Seniora spotykają się w każdy piątek na imprezach artystycznych, ogniskach, biesiadach z piosenką, wycieczkach, zabawach tanecznych oraz z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Oferta kulturalna uwzględniająca potrzeby ludzi, odpowiednie podejście pracowników do problemów starości i samotności, wreszcie serdeczność pracowników sprawiły, że seniorzy czują się jak „u siebie”. Zaczynają odwiedzać Ośrodek również w innych terminach, dzieląc się z pracownikami swoimi problemami i radościami. Sytuacja ta narzuca rozszerzenie działalności Klubu Seniora i stworzenie możliwości częstszego „bycia ze sobą” dla tej grupy ludzi. Cena: 25 zł za rok – sezon artystyczny (od września do czerwca). Opiekunką Klubu jest Kinga Zajdel - Karasińska.

 

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin „Słonik”

Spotkania raz w tygodniu w poniedziałki. Organizatorzy pragną, aby chorzy z chorobą Parkinsona czynnie uczestniczyli w życiu, by mieli możliwość spotkania z przyjaciółmi i pomimo choroby byli aktywni i samodzielni. Spotkania nie tylko wspierają samych chorych, ale również i ich rodziny. Stowarzyszenie prowadzi działalność wspierającą: działalność charytatywną pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochronę i promocję zdrowia.

 

Klubowe herbatki

Cotygodniowe spotkania integracyjno-edukacyjne: dyskusje na ważkie tematy, rozmowy na temat oferty programowej Ośrodka. Spotkanie 1 x w tygodniu (w ramach zajęć z Muzykoterapii aktywnej).

 

Cheerleaderki

Zajęcia dla Pań +50:. Taniec z pomponami.

środy : godz. 12.00 ; 1 raz w tygodniu

Zajęcia bezpłatne. Zajęcia prowadzi Katarzyna Kierzkowska