www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Uniwersytety Trzeciego Wieku mają piękne hasło: "Dodawać życia do lat, nie zaś lat do życia". Głównym celem UTW jest aktywizowanie osób starszych przez edukację z różnych dziedzin nauki. Ludzie uczą się pozbywać obaw przed starością, którą postrzegamy jako cień kładący się na naszej przyszłości. A przecież jakikolwiek etap życia przeżyty bez nadania mu znaczenia pozbawia je uroku i częściowo także sensu. Dlatego wzbogacamy ten etap naszej egzystencji. Musimy stawiać sobie pytanie - jakimi starszymi ludźmi chcemy być, a nie - co możemy zrobić, by zatrzymać młodość? To także dzięki wiedzy zdobywanej na UTW traumatyzujący strach przed starością coraz częściej ustępuje miejsca. świadomości związanej z możliwościami naszych organizmów. Zwiększa się zdolność człowieka do samodzielnego rozwiązywania swych problemów. Starzenie się jest oczywistością, ale nie mniej oczywisty jest fakt, że niezależnie od wieku można żyć pełnią życia. Uczmy się pokrywać pięknem to co powszednie, zgodnie z myślą Michel'a de Montaigne'a: "Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania; jest on w jego wyzyskaniu. Niejeden żył długo, a przecie żył niewiele". Niechaj grecki wzorzec "KALOS KAGATOS" - piękny w kształcie ciała i postępowaniu - oraz starożytne hasło "W zdrowym ciele zdrowy duch" - przenikają w naszą codzienność.

UTW posiadając w swych programach szeroką ofertę w postaci wykładów, a także zajęć w sekcjach zainteresowań, stwarzają szansę na rozwój, wymianę myśli, inspirację do zaspokajania potrzeb, w tym również zdrowotnych na miarę możliwości organizmu. Stanowią rodzaj przygody intelektualnej, która zabarwia szarość. Pojawiają się przyjaźnie, pojawia się miłość, pojawia się po prostu drugi człowiek.

autor: dr n. przyr. Mariola Kowalska