www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Wybory do Miejeskiej Rady Seniorów w Łodzi II Kadencji

drukuj wpis

Z dniem 23.03.2015r. rozpoczynamy procedurę przyjmowania zgłoszeń na wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi II Kadencji.

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Łodzi w celu przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów ogłasza nabór na:   

 

  1. kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów;
  2. przedstawicieli na Walne Zebranie;
  3. kandydatów do Komisji Wyborczej.

 

Tryb wyborów do Miejskiej Rady Seniorów określa Rozdział III Statutu Miejskiej Rady Seniorów uchwalonego przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 25 lutego 2015 roku (uchwała NR VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów).

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w Sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47 p. 103 w terminie do dnia 5 kwietnia 2015r.

 

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Seniorów Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 p. 122, tel. (42) 638 47 30, seniorzy@uml.lodz.pl.

 

Załączniki:

  1. Uchwała NR VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów.
  2. Zarządzenie Nr 645/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów wraz z formularzami zgłoszeniowymi kandydatów i wzorem karty do głosowania w wyborach do Miejskiej Rady Seniorów.