www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Wizyta MRS w Poznaniu - 22.11.2016

drukuj wpis

22 listopada br. w Poznaniu odbyła się konferencja, na której omawiane były wyzwania polityki senioralnej w Polsce i prezentowane doświadczenia miasta Poznania.

 

W pierwszej części, prof. dr hab. Jerzy Babiak, prof. dr hab. Zbigniew Woźniak, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorek-Tobis, prezes REAS Kazimierz Kirejczyk i , prof. dr hab. Wojciech Nowak przybliżali przybyłym przedstawicielom Miejskich Rad Seniorów najnowsze badania dotyczące seniorów. W drugiej części doc. dr Zdzisław Szkutnik przewodniczący MRS w Poznaniu, Justyna Ochędzan prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacji Związku Organizacji Pozarządowych i Dorota Potejko zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania i Wojciech Bauer dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprezentowali swoje działania na rzecz seniorów. Spotkanie zakończył panel, w którym udział wzięli: Janina Tropisz przewodnicząca MRS w Łodzi, Zdzisłw Czerwińskie wiceprzewodniczący MRS z Warszawy, Barbara Szafraniec z Krakowa przewodnicząca Ogólnego Porozumienia Rad Seniorów, Krystyna Lewkowicz przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.


Na uwagę zasługuje fakt, że jak stwierdza prezydent miasta Poznania oraz potwierdza przewodniczący MRS, wszelkie działania Urzędu Miasta dotyczące seniorów realizowane są wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z tą Radą.