www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Poniedziałek, 27 Marca 2017


ŁÓDZKI INFORMATOR DLA SENIORÓW

drukuj wpis

Zachęcamy do zapoznania się z "Łódzkim Informatorem dla Seniorów" opracowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ. 

 

ŁÓDZKI INFORMATOR DLA SENIORÓW

Łódzki Informator dla Seniorów został opracowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na podstawie informacji udostępnionych przez: 

•    Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ 
•    Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
•    Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych OPUS/ LGD
•    Fundację Subvenio
•    Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
•    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
•    Uniwersytety / Akademie III Wieku w Łodzi
•    Wydział Kultury UMŁ
•    Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
•    Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

Treść informatora została podzielona na następujące rozdziały :

1. AKTYWNY SENIOR 
2. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH I ULGACH PRZYSŁUGUJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNYM SENIOROM
3. POMOC / WSPARCIE 
4. ZDROWIE  
5. BAZA TELEADRESOWA / PRZYDATNE KONTAKTY 

Pierwsza edycja Informatora została wydana w nakładzie 3 500 egzemplarzy. 

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI 

1.    Biuro Zespołu ds. Seniorów - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 
ul. Zachodnia 47, p. 122
2.    Oddziały ds. Obsługi Mieszkańców UMŁ:
•    ul. Zachodnia 47
•    al. Politechniki 32
•    ul. Krzemieniecka 2
•    ul. Piotrkowska 153
•    al. Piłsudskiego 100
•    ul. Inflancka 45
•    ŁCKzM ul. Piotrkowska110 (wejście od Pasażu Schillera)

 

ELEKTRONICZNA WERSJA INFORMATORA 

Łódzki Informator dla Seniorów w formacie PDF do pobrania na dole strony