www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Czwartek, 27 Kwietnia 2017


KONKURS DRZEWO POKOLEŃ

drukuj wpis

Celem konkursu jest promocja projektów i inicjatyw poświęconych zdrowemu starzeniu się oraz integracji międzypokoleniowej, realizowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz przedstawicieli biznesu.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DRZEWO POKOLEŃ 

II Edycja Konkursu Drzewo Pokoleń stanowi integralną część „IV Łódzkich Senioraliów” - dwóch tygodni wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

Konkurs Drzewo Pokoleń będzie miał w celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych. Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych problemów, przed jakimi stają osoby starsze. Dlatego też realizacja projektów w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, wszelkie działania, które mogą zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku, a także działalność polegająca na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, są dziś tak bardzo istotne. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny oraz  Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dążąc do integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu oraz integracji pokoleniowej, podejmowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu i środowisk seniorskich, postanowiły wyróżnić inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny. 

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

Informacje o „IV Łódzkich Senioraliach” -  www.seniorzy.uml.lodz.pl 

 

KATEGORIE KONKURSOWE: 

  • biznes – oceniana jest przede wszystkim innowacyjność projektu, jego cel i efekt (materialny lub niematerialny);
  • samorząd – oceniana jest cykliczność projektu/inicjatywy/działania, jego zasięg, cel i efekt;
  • organizacja pozarządowa – oceniana jest cykliczność projektu, jego lokalny zasięg i grono odbiorców (np. osoby wykluczone społecznie);
  • senior – lider – oceniany jest efekt zainicjowanych przedsięwzięć, działalność prospołeczna, a także charyzma lidera – jego wpływ na aktywizację lub poprawę jakości życia określonej społeczności np. seniorów;
  • nagroda specjalna – za całokształt działalności oraz specjalne osiągnięcia. Przyznanie nagrody w tej kategorii nie jest obowiązkowe i odbywa się poza procedurą konkursową.

 

NAGRODA 

Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych podczas Gali Konkursu, która stanowić będzie również oficjalne zakończenie „IV Łódzkich Senioraliów”. 

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

 

WAŻNE DATY 

  • 01.03.2017 r.- 10.04.2017 r. - przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie „Drzewo Pokoleń” - który stanowić będzie integralną część „IV Łódzkich Senioraliów” – formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://drzewopokolen.umed.pl/konkurs/formularz-zgloszenia/;
  • 28.04.2017 r.- 19.05.2017 r. - głosowanie on-line na laureatów wyłonionych przez kapitułę konkursu „Drzewo Pokoleń”;
  • 26.05.2017 r. - uroczysta Gala Konkursu „Drzewo Pokoleń” - Gala Konkursu Drzewo Pokoleń odbędzie się w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Gali towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla Zwycięzców poszczególnych kategorii oraz koncert.


REGULAMIN KONKURSU 


PATRONAT MEDIALNY:

 

PATRONAT HONOROWY:

   

 

 

DANE KONTAKTOWE - KONKURS " DRZEWO POKOLEŃ" 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
e-mail: drzewopokolen@umed.lodz.pl
www.drzewopokolen.umed.pl


DANE KONTAKTOWE - "IV ŁÓDZKIE SENIORALIA" 

Zespół ds. Seniorów UMŁ
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
tel.: 42 638 47 30
e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl
www.seniorzy.uml.lodz.pl